YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Hüseyin BAĞ

Yönetim Kurulu Başkanı GENEL MÜDÜR

Prof. Dr. Hamza K. ALPOĞUZ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Doç. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Doç. Dr. Mehmet ORHAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ