YÖNETİM

Prof. Dr. Hüseyin BAĞ

Yönetim Kurulu Başkanı GENEL MÜDÜR

Doç. Dr. Necip ATAR

Genel Müdür Yardımcısı natar@pau.edu.tr