Misyonumuz

Paydaşlarının mevcut kaynaklarının daha verimli kullanılması veya onlara yeni kaynak yaratılması amacıyla, ileri teknoloji, İnovasyon ve yazılım geliştirme alanında faaliyet gösterecek firma ve kuruluşlara en uygun maliyet çerçevesinde, dünya kalitesinde, etkin teknokent hizmetleri sunmak.

İleri teknoloji alanında çalışan yerli ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek aralarında ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak. İleri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut küçük şirketlerin büyümesini teşvik etmek.

Vizyonumuz

Bir Teknoloji kenti : Pamukkale Teknokent sadece bir kitleye hizmet verecek bir teknopark olarak değil, tüm hinterlandına hizmet verecek bir teknopark şekilde tasarlanmaktadır.

Uluslararası Bir Platform : İleri teknoloji ürünlerinin yurt dışına pazarlanmasında ve bu alanda yabancı sermayenin ülkemize çekilmesi en öncelikli hedefler arasında yer almaktadır.

Hedeflerimiz