Belge İsmi Tür İşlem
6170 Sayılı Kanun 12 Mart 2011 Resmi Gazete PDF-ZİP
İndir
Ar-Ge Kanunu ile İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi 2008 85-1 PDF-ZİP İndir
Ar-Ge Kanunu ile İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi 2008 85-2 PDF-ZİP İndir
Kurumlar Vergisi Sirküleri 1 PDF-ZİP İndir
Kurumlar Vergisi Tebliğ 86 PDF-ZİP İndir
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 4691 PDF-ZİP İndir
Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında 5746 Sayılı Kanun
PDF-ZİP İndir
Öğretim Ele. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görev.,
Şirket Kurabilme, Kurulu Bir Şirkette Ortak Olabilme Ve/Veya
Şirketlerin Yönetiminde Görev…
PDF-ZİP İndir