FENOM ENERJİ

FENOM ENERJİ


Sektörler
  • Enerji
B / Z 15 Blok / Kapı No
2014 Kuruluş
- Çalışan Sayısı

Faaliyet Alanları

Hepimiz biliyoruz ki enerjinin üretim ve tüketim şeklini değiştirmediğimiz takdirde geri dönüşü olmayan bir çevre kriziyle karşı karşıya kalacağız. Bu demek oluyor ki artık üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarını daha fazla kullanmak ve enerji verimliliği konusunda çok daha fazla hassas olmak durumundayız.


Enerji verimliliği; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebini azaltması, daha verimli enerji kaynakları, gelişmiş endüstriyel süreçler, enerji geri kazanımları gibi etkinliği artırıcı önlemlerin bütünüdür.

Yenilenebilir Enerji Nedir?


Sürekliliği olan ve doğal süreçlerlerden meydana gelen enerjidir. Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarıdır.

Fotovoltaik Sistem Nedir?


Fotovoltaik sistemler, güneş enerjisi elektrik enerjisine çeviren sistemlere denir. Çok geniş kullanım alanına sahip olup temelde şebeke bağlantılı (on-grid) ve şebeke bağlantısız (off-grid) olarak iki kısma ayrılır.

LED Nedir?


LED ("Light Emitting Diode") ışık yayan diyot anlamına gelmektedir. Çok düşük enerji ile ışık yayabildiklerinden dolayı enerji tasarrufu alanında büyük önem kazanmış ve kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır.